ထိုင္းႏိုင္ငံ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း ဆရာ၊ဆရာမ်ား ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔က်င္းပ

Picture1

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တာခ့္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ညီလာခံႏွင့္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ သင္တန္း ခမ္းမေဆာင္တြင္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား အစည္းအရံုး (BMTA) မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ ထိုင္းႏိုင္ငံေဒသ အသီးသီးမွ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုအခမ္းအနားသို႔ ၈၈ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အလုပ္သမားေရးရာဌာနမွ ေဒၚမာမာဦး တက္ေရာက္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကား ေျပာၾကားေပးၿပီး၊ ပညာေရးျပဳျပင္ျပာင္းလဲမႈ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ (NNER) မွလည္း ဂုဏ္ျပဳ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားကို မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ မယ္ပ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Teacher Preparation Center (TPC) ေက်ာင္းမွ တိုင္းရင္းေပါင္းစံု သင္တန္းသားမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား စံုညီအကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး၊ BMTA သီခ်င္းကို စုေပါင္းသီဆိုျခင္းျဖင့္ အခမ္းအနားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

Picture2
ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္း လာသူမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ ပညာေရး ေဖၚေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ (Migrant Education Integration Initiative – MEII) ၏ ကြန္ယက္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရေနာင္း၊ ဖန္းင၊ မဟာခ်ိဳင္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ဘန္ေကာက္တို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး အဖြဲ႕ အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ႏူတ္ခြန္းဆက္ စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
BMTA ဥကၠဌ ဆရာမန္းေရႊႏွင္းက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ “ယခုႏွစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဆရာ၊ဆရာမ်ား ညီလာခံႏွင့္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္ က်င္းပခဲ့ရာ၊ ယခုႏွစ္သည္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအရံုး၏ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် အလုပ္အမွဴေဆာင္ သစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲသည္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္”။
၈၈ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ေဒၚမာမာဦးမွ “ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတို႔ သားသမီးးမ်ား၏ ပညာေရးကိစၥမ်ားကို အတြင္း အျပင္ ဆက္စပ္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး စနစ္ျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ၏ လူသားအရင္းအျမစ္ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြန္တန္ဖိုးရွိသည္” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး World Education ၏ ကိုယ္စား ဆရာမ ေအမီမွ အားေပးဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီးမွ ေပးပို႔လာေသာ သဝဏ္လႊာမ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ BMTA ၏ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ BMTA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ BMTA၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တင္ျပေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မူၾကမ္းကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ရာ အခမ္းအနား သို႕ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ တခဲနက္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။
ထိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မူၾကမ္းကို ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသတြင္း ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံ ေဒသ အသီးသီးမွ ပညာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ပကိတိ အေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္ ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ အသိ အမွတ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး လာမည့္ တနလၤာေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေန႔လည္ပိုင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အႀကိဳ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေဘာ္လံုးၿပိဳင္ပြဲဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ သက္ႀကီးဝါႀကီး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ အလုပ္အမွဴေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း မ်ားႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္သြားမည့္ အလုပ္အမွဴေဆာင္ အဖြဲ႕သစ္ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းတမ္းတက် ေအာင္ျမင္စြာေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါ သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား အစည္းအရံုးမွ ျပဳလုပ္ေသာ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသည္ UNISCO website ၏ World Teachers’ Day Event တြင္ ယမန္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေဖၚျပျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Advertisements
This entry was posted in Action movement, လႈပ္ရွားမႈမ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s