ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသင္မေနရ အလယ္တန္း ပညာေရး ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆို

Source: The Voice Weekly

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသင္မေနရ အလယ္တန္း ပညာေရး ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆို

ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အႏွစ္ ၃၀ ပညာေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အခမဲ့ မူလတန္း ပညာေရး စနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးေနာက္ မသင္မေနရ အလယ္တန္း ပညာေရး စနစ္ကိုပါ ထပ္မံျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး တိုင္းပညာေရးမွဴးကThe Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကားသည္။
Advertisements
This entry was posted in Burmese pages only, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s