ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ စစ္ေဆးပံုမ်ား အေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ RWCT ဆရာဆရာမမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္

ဇန္နဝါရီ ၂၅။ မဲေဆာက္

စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆး သင္ၾကားေပးမႈႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ စစ္ေဆးပံုမ်ားႏွင့္ RWCT (Reading , Writing , Critical thinking Training ) တက္ေရာက္ၿပီးေသာ ဆရာ ဆရာမ မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္သည့္ ပြဲကို မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ CDC (Children Development Center ) တြင္ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားသို႔ CDC ေက်ာင္းမွ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ RWCT သင္တန္းဆင္းၿပီးသူ မဲေဆာက္ေဒသရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း အသီးသီးမွ ဆရာဆရာမေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အတူ BMTA ၏ နာယကတဦးႏွင့္ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္း၏ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သူ ေရမြန္မက္ေဆးေဆး ဆုရွင္ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္မွ တက္ေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ ႏုတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားေပး ခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားေနစဥ္

ဆရာမMary Wootten မွရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနစဥ္

ဆရာ ေဒါက္တာသိန္းလြင္မွ ရွင္းလင္း ေျပာျပေနစဥ္

ဆရာ Steve Wootten မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနစဥ္

BMTA ဥကၠဌႏွင့္ CDC ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

ဆရာမန္းေရႊႏွင္းမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္

ထူးျခားခ်က္တခုမွာ ျပည္တြင္းတြင္ RWCT နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳ သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာဆရာမ အခ်ိဳ႕လဲ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သူတို႔၏ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နံနက္ပိုင္းတြင္ University of Newcastle မွ ဆရာမတဦး ျဖစ္သူ Mary Wootten ႏွင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ  Steve Wootten တို႔က စာသင္ၾကားေနစဥ္ စစ္ေဆးပံုမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာျပသြားခဲ့ၿပီး သင္ၾကားၿပီး စစ္ေဆးပံုမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ ၍လည္း ရွင္းလင္း ေျပာျပသြားခဲ့ပါသည္။

ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ဆရာ ေဒါက္တာသိန္းလြင္မွ RWCT နည္းလမ္းသစ္တခုျဖစ္ေသာ Academic Controversy (ပညာရွင္မ်ားျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးပြဲ) အေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာျပ သရုပ္ျပ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ RWCT သင္တန္းဆင္း ဆရာ ဆရာမမ်ားက သူတို႔၏ RWCT နည္းစနစ္သံုး၍ သင္ၾကားရာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာျပ၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ၾကၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ၾက ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ RWCT နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကား ေနၾကေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အေပၚ မဲေဆာက္ေဒသရွိ ဆရာ ဆရာမမ်ားက အထူး စိတ္ဝင္းစားစြာႏွင့္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသလို ဝိုင္းဝန္း အႀကံျပဳ ခဲ့ၾကပါသည္။

Advertisements
This entry was posted in သတင္း. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s