ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Photobucket

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး(BMTA) ၏

ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ဇာတိ ရပ္ရြာကို စြန္႔့ခြာကာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကရျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ရင္ ေသြးငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးမွာ အထူးစိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွ်က္ရွိေပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို ့ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ (၂) သန္းခန္ ့ရွိသည့္အနက္ (၉၀) %သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို ႔ ့အနက္ (၁၀) % ခန္ ့ရွိေသာ တပ္ခရိုင္မဲေဆာက္ေဒသအတြင္းရွိ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမား (၁) သိန္းေက်ာ္တို ့၏ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရး ကို တာ၀န္ယူေနၾကသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၆၂) ေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမ ( ၅၀၀) ေက်ာ္တို႔သည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတူတကြ ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္အတြက္ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး ( Burmese Migrant Teachers’ Association ) ကို ဖြဲ ့ စည္းခဲ့ၾက ေပသည္။

အစည္းအရံုး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ – ေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ပညာေရး ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမ မ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမိုေပၚလြင္ ေစရန္ျဖစ္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းေဒသရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရး၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာေရး၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ရိုင္းပင္းကူညီ ေလးစား ယံုၾကည္မႈ ရရွိေစေရး၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ၊ အရည္အခ်င္းမ်ား ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးတိုင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးရန္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဒသ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို ့ျဖစ္ေပသည္။

အစည္းအရံုး၏ ပထမအၾကိမ္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕ကို (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔မွ မတ္လ (၃) ရက္ေန႔အထိက်င္းခဲ့ေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွက္ပြဲမွ ပထမသက္တမ္း၂ႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး၊(၂၀၀၉) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ႏွင့္ (၅) ရက္ေန ့မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၅) ရက္ (ကမၻာ့ ဆရာမ်ားေန႔)တြင္ BMTA အား ေနာက္ (၂) ႏွစ္ သက္တန္းကာလအတြက္ ဦးေဆာင္ေပးရမည့္ ေအာက္ပါ အလုပ္အမွဳေဆာင္သစ္ ( ၁၁ ) ဦးအား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲ တက္ေရာက္ၾကသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားအေလွ်ာက္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား

၁။ မန္းေရႊႏွင္း (ဥကၠဌ)

၂။ မန္းသန္းထူး (ဒုတိယဥကၠဌ)

၃။ မန္းေဒးဗစ္မင္းႏိုင္ (အတြင္းေရးမွဴး)

၄။ ဦးဖိုးခ်ဳိ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး)

၅။ ေဒၚစပယ္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ (ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ)

၆။ ဦးေက်ာ္ဆန္း  ( စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံ)

၇။ ေနာ္ခုေဖါ  ( စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ)

၈၊ ေဒၚသီတာ ( စာရင္းစစ္ )

၉။ ေနာ္ဟဲထူး  ( စာရင္းစစ္ )

၁၀။ ဦးႏိုင္ႏိုင္ထြန္း ( ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ)

၁၁။ ဦးခ်ိန္၀မ္း ( ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ)

ဒုတိယအၾကိမ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ

ျမန္မာေရႊ႕ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး(BMTA)

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္, Burmese pages only. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s