၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၀၉)

ရက္စြဲ – ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၉) ရက္။
Photobucket
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး

အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၀၉)

ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုးအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့သည္ ပညာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အစည္းအရုံးအား အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္  ( ၁၉ – ၁၀ – ၂၀၀၉ ) ရက္ေန တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့တာ၀န္ခြဲေ၀ေရး အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားပါ၀င္ေသာ BMTA ၏ အၾကံေပးအဖြဲ ့( Board of Advisory) ကို ဖြဲ ့စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

BMTA ၏ အၾကံေပးအဖြဲ ့၀င္မ်ား

၁။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္

၂။ ဦးသိန္းႏိုင္

၃။ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္

၄။ ေနာ္ေဖာေရ

၅။ ခိုင္ဦးေမာင္

၆။ ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီး

၇။ ေဒၚစႏၵာ၀င္း

အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ –

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္, Burmese pages only. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s